وینیل

تعریف جدیدی از کیفیت

 • چاپ شفاف و درخشان
 • ماندگاری طولانی در فضای باز
 • ضد حباب , قبل و بعد از نصب
 • جذب کامل جوهر و کاهش مصرف آن

وینیل 80 میکرون شیشه ای

تمام عرض های وینیل 80 میکرون شیشه ای در برندهای زیر آماده تحویل می باشند .

 • 3MP
 • BEST
 • BEST
 • MEGA
 • OLMARK

وینیل 80میکرون سفید براق

تمام عرض های وینیل 80 میکرون سفید براق در برندهای زیر آماده تحویل می باشند .

 • 3MP
 • BEST
 • BEST
 • MEGA
 • OLMARK

وینیل 100میکرون سفید براق

تمام عرض های وینیل 100میکرون سفید براق در برندهای زیر آماده تحویل می باشند .

 • 3MP
 • BEST
 • BEST
 • MEGA
 • OLMARK
بالای صفحه