فلکس

تعریف جدیدی از کیفیت

 • سفید فوق براق
 • چاپ پذیری بی نظیر
 • صرفه جویی در مصرف جوهر
 • تخفیف ویژه خرید کانتینری

فلکس 15 انس

تمام عرض های فلکس 15 انس در برندهای زیر آماده تحویل می باشند.

 • FRN
 • BEST
 • LOTUS
 • GREEN
 • SUN LIGHT
 • STAR KOREA

فلکس 18 انس

تمام عرض های فلکس 18 انس در برندهای زیر آماده تحویل می باشند .

 • FRN
 • BEST
 • LOTUS
 • GREEN
 • SUN LIGHT
 • STAR KOREA
بالای صفحه