جوهر

تعریف جدیدی از کیفیت

 • رنگ های بسیار شفاف و زنده
 • افزایش طول عمر هد و کاهش گرفتگی هد
 • گالن های پر شده در خلاء جهت جلوگیری از افت کیفیت جوهر تا زمان استفاده
 • غلظت استاندارد و به صرفه از نظر اقتصادی

سالونت 1 لیتری

در رنگهای قرمز ، آبی ، زرد ، مشکی آماده تحویل می‌باشد.

 • BEST
 • NOTA
 • GITEX
 • EURO JET
 • HIGH TECH PLUS

سالونت 5 لیتری

در رنگهای قرمز ، آبی ، زرد ، مشکی آماده تحویل می‌باشد.

 • BEST
 • NOTA
 • GITEX
 • EURO JET
 • HIGH TECH PLUS

اکوسالونت 1لیتری

در رنگهای قرمز ، آبی ، زرد ، مشکی آماده تحویل می‌باشد.

 • BEST
 • NOTA
 • GITEX
 • EURO JET
 • HIGH TECH PLUS

اکوسالونت 5 لیتری

در رنگهای قرمز ، آبی ، زرد ، مشکی آماده تحویل می‌باشد.

 • BEST
 • NOTA
 • GITEX
 • EURO JET
 • HIGH TECH PLUS
بالای صفحه